close

Acces Clienti

Acces Clienti
Noutăţi
Obtinere permis de conducere PDF Imprimare Email

OBTINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE

CADRU GENERAL

Reglementarile cu privire la obtinerea permisului de conducere sunt cuprinse in cadrul ORDINULUI nr. 1.497 din 9 noiembrie 2006 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 17 noiembrie 2006, al Ordonantei de urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial nr. 670 din 3 august 2006 si in cadrul Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin HOTARAREA nr. 1.391 din 4 octombrie 2006, publicata in Monitorul Oficial nr. 876 din 26 octombrie 2006.

EXAMINAREA PENTRU OBTINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE

Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere se efectueaza la serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala candidatii isi au domiciliul sau resedinta.
Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere poate fi efectuata si in alte localitati decat in municipiul resedinta de judet in care candidatii isi au domiciliul sau resedinta, in baza ordinului prefectului unitatii administrativ-teritoriale respective.
Examinarea militarilor profesionisti, a cursantilor, elevilor si studentilor institutiilor de invatamant din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si a candidatilor care solicita obtinerea permisului de conducere pentru categoriile Tv si Tb se poate efectua la serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala isi are sediul unitatea care organizeaza cursurile de pregatire.
Examinarea candidatilor se efectueaza de catre o comisie de examinare a carei componenta se stabileste de catre seful serviciului public comunitar, pe programator.
Din comisia de examinare fac parte examinatori atestati de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
Examinarea candidatilor cuprinde proba teoretica si proba practica.
Proba teoretica consta in indicarea variantelor corecte de raspuns la intrebarile cuprinse in chestionarele de examen. Indicarea raspunsurilor corecte se face fie prin completarea unei anexe la chestionar, pe suport hartie, fie prin utilizarea unei aplicatii informatice, avizata de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
Proba practica cuprinde testarea conducerii unui autovehicul in poligon si/sau, dupa caz, in traseu, atat in localitati, cat si in afara acestora, inclusiv dupa lasarea serii.
Examinarea candidatilor la proba teoretica se efectueaza, de regula, in limba romana.
In cazul candidatilor cetateni romani apartinand minoritatilor nationale, examinarea la proba teoretica se poate efectua, la cerere, in limba materna, in conditiile art. 17 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul candidatilor cetateni straini cu domiciliul sau resedinta in Romania, examinarea la proba teoretica se poate efectua, la cerere, intr-o limba de circulatie internationala.

ORGANIZAREA EXAMENULUI

La data depunerii dosarului de examinare, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile referitoare la varsta, potrivit categoriei si/sau subcategoriei pentru care se solicita permis de conducere, antecedente penale, examinarea medicala si, dupa caz, examinarea psihologica, prevazute la art. 33 din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006.
Pentru constituirea dosarului de examinare candidatii trebuie sa depuna la serviciile publice comunitare competente urmatoarele documente:
a) cererea-tip, semnata de candidat;
b) fisa de scolarizare;
c) certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate;
d) copia actului de identitate;
e) chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere;
f) copia permisului de conducere, in cazul persoanelor care solicita obtinerea unor noi categorii si/sau subcategorii;
g) avizul psihologic, pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
Pentru candidatii cetateni straini care si-au stabilit resedinta sau domiciliul in Romania, certificatul de cazier judiciar este cel eliberat de Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit legii.
Candidatii cetateni straini care si-au stabilit resedinta sau domiciliul in Romania, precum si candidatii cetateni romani cu domiciliul in strainatate, pe langa documentele prevazute mai sus, depun la dosarul de examinare documente care sa faca dovada stabilirii resedintei sau domiciliului in Romania, in conditiile legii, si, in situatia in care nu prezinta documentul mentionat la lit. f), o declaratie notariala din care sa rezulte ca nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate straina sau ca dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat.
Candidatii ale caror permise de conducere au fost anulate, aflati in una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa depuna, pe langa documentele prevazute la lit. a)-e) si g), o copie a hotararii judecatoresti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator de vehicule, prevazuta de Codul penal, dupa caz, ramasa definitiva.
Programarea candidatilor la primul examen se stabileste de catre unitatile autorizate in care acestia au urmat cursurile de pregatire teoretica si practica.
Programarea candidatilor pentru sustinerea examenului, in alte situatii decat cea de mai sus, se solicita de catre acestia.
Examinarea candidatilor la proba teoretica se desfasoara in sali adecvate acestei activitati, stabilite prin dispozitie a sefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului.
Examinarea candidatilor, atunci cand se solicita permise de conducere pentru mai multe categorii si/sau subcategorii, se efectueaza in zile diferite, pentru fiecare categorie si/sau subcategorie de permis de conducere solicitata.
Perioada de examinare a candidatilor care solicita permise de conducere pentru mai multe categorii si/sau subcategorii nu trebuie sa depaseasca 10 zile lucratoare de la data efectuarii primei examinari.
Examinarea candidatilor la fiecare dintre componentele probei practice se poate efectua de catre examinatori diferiti.
Examinarea candidatilor la proba teoretica are ca scop verificarea cunostintelor necesare conducatorului de vehicul, potrivit categoriei si subcategoriei de permis de conducere solicitate, si se face dupa cum urmeaza:
a) pentru permisele din categoriile A, B, BE, Tr, Tb si Tv si subcategoriile A1 si B1, pe baza unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor si conduita preventiva si a notiunilor elementare de mecanica;
b) pentru permisele din categoriile C si CE si subcategoriile C1 si C1E, pe baza unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor, conduita preventiva si a notiunilor elementare de mecanica, precum si a unui chestionar cu reguli specifice pentru categoria C;
c) pentru permisele din categoriile D si DE si subcategoriile D1 si D1E, pe baza unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor, conduita preventiva si a notiunilor elementare de mecanica, precum si a unui chestionar cu reguli specifice pentru categoria D.
Chestionarele de examen si grilele de corectare folosite la proba teoretica se elaboreaza de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
In functie de categoria ori de subcategoria pentru care se sustine examinarea, chestionarele contin:
a) cate 26 de intrebari referitoare la regulile de circulatie, notiunile de prim ajutor, conduita preventiva si la notiunile elementare de mecanica;
b) cate 11 intrebari referitoare la regulile specifice pentru categoria C sau D.
Chestionarele de examen trebuie sa cuprinda notiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:
a) dispozitiile legale in materie de circulatie rutiera, in special cele care vizeaza semnalizarea rutiera, regulile de prioritate si restrictiile de viteza;
b) conducatorul auto:
1. importanta unui comportament vigilent si a unei atitudini adecvate fata de alti participanti la trafic;
2. functiile de perceptie, de evaluare si de decizie, in special timpul de reactie, si modificarile comportamentului conducatorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri si medicamente cu influente negative asupra conducerii unui autovehicul, a starilor emotionale si a oboselii;
c) drumul:
1. normele legale referitoare la respectarea distantelor de siguranta dintre vehicule, distantei de franare si tinutei de drum a vehiculului in diferite conditii meteorologice si in functie de starea carosabilului;
2. riscurile de conducere legate de starea diferita a carosabilului si mai ales variatiile acestuia in functie de conditiile atmosferice si de vizibilitate;
3. caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri si dispozitiile legale conexe;
d) ceilalti paticipanti la trafic:
1. riscurile specifice in raport cu lipsa de experienta a celorlalti participanti la trafic si cu categoriile de participanti la trafic cu vulnerabilitate sporita, cum sunt: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusa;
2. riscurile inerente circulatiei si conducerii diferitelor tipuri de vehicule si conditiilor de vizibilitate pe care le au conducatorii acestora;
e) reglementari generale si diverse:
1. reglementari referitoare la documentele administrative necesare folosirii vehiculului;
2. reguli generale privind comportamentul pe care trebuie sa il adopte conducatorul auto in cazul producerii unui accident din care au rezultat victime omenesti (acordarea primului ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anuntarea politiei si a salvarii etc.) sau doar pagube materiale (aplicarea procedurilor de constatare amiabila) si luarea altor masuri pentru indepartarea sau diminuarea efectelor accidentului;
3. masuri de securitate referitoare la incarcatura vehiculului si la persoanele transportate;
f) precautiile care trebuie luate la parasirea vehiculului;
g) elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza defectiunile curente care pot afecta indeosebi eficacitatea sistemului de directie, de suspensie, de franare, rulare, farurile si semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spalatoarele si stergatoarele de parbriz, sistemul de esapament, centurile de siguranta si claxonul;
h) echipamentele de siguranta ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de siguranta si a echipamentelor de siguranta pentru copii;
i) regulile de folosire a vehiculului referitoare la protectia mediului inconjurator: folosirea corespunzatoare a sistemului de avertizare sonora, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor poluante etc.
Chestionarele de examen trebuie sa cuprinda si notiuni specifice categoriilor si subcategoriilor pentru care se sustine examinarea, dupa cum urmeaza:
A. pentru categoria A si subcategoria A1:
a) folosirea echipamentelor de protectie, cum ar fi: manusile, cizmele, imbracamintea si casca;
b) vizibilitatea motociclistilor pentru ceilalti participanti la trafic;
c) riscurile legate de diferitele conditii de circulatie, acordandu-se atentie si portiunilor alunecoase de sosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, sinelor de tramvai etc.;
d) elementele mecanice legate de siguranta conducerii auto, acordandu-se atentie si comutatorului pentru intreruperea curentului in cazuri de urgenta, nivelului de ulei si curelei de transmisie;
B. pentru categoriile C, CE, D si DE si subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E:
a) regulile referitoare la timpii de conducere si perioadele de repaus, conform Regulamentului nr. 3.820/85/CEE; utilizarea dispozitivului de inregistrare prevazut de Regulamentul nr. 3.821/85/CEE;
b) regulile referitoare la tipul de transport: de marfuri sau de calatori;
c) documentele referitoare la vehicul si la transport, necesare pentru transportul national si international de marfuri si calatori;
d) comportamentul care trebuie adoptat in caz de accident; cunoasterea masurilor care trebuie luate dupa un accident sau un eveniment similar, mai ales a interventiilor de evacuare a pasagerilor, precum si cunostintele de baza in materie de prim ajutor;
e) masurile de precautie care trebuie luate la scoaterea si inlocuirea rotilor;
f) regulile privitoare la masa si dimensiunea vehiculelor, precum si la dispozitivele de limitare a vitezei;
g) impiedicarea vizibilitatii conducatorului auto si a celorlalti participanti la trafic din cauza caracteristicilor vehiculului;
h) citirea unei harti rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigatie electronice, facultativ;
i) factorii de securitate privitori la incarcatura vehiculului: controlul incarcaturii - stivuire si fixare -, dificultati legate de anumite tipuri de incarcaturi, de exemplu, lichide, incarcaturi suspendate etc., incarcarea si descarcarea marfurilor si folosirea materialului de incarcare, numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;
j) responsabilitatea conducatorului auto in ceea ce priveste transportul pasagerilor, confortul si siguranta calatorilor, transportul copiilor, controalele necesare inaintea plecarii;
C. pentru categoriile C, CE, D si DE:
a) principiile de constructie si de functionare a urmatoarelor elemente: motoare cu combustie interna, circuitul fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de racire, lichidul pentru spalatorul de parbriz), circuitul carburantului, circuitul electric, sistemul de aprindere, sistemul de transmisie (ambreiaj, cutie de viteze etc.);
b) sistemul de ungere si protectia antigel;
c) principiile de constructie, montare, utilizare si intretinere a anvelopelor;
d) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si intretinerea atenta a garniturilor de frana si dispozitivelor de limitare a vitezei;
e) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si intretinerea atenta a dispozitivelor de cuplare, numai pentru categoriile CE si DE;
f) metode pentru detectarea cauzelor de producere a penelor;
g) intretinerea preventiva a vehiculelor si reparatiile curente necesare;
h) responsabilitatea conducatorului auto in ceea ce priveste receptia, transportul si livrarea marfurilor, conform conditiilor convenite, numai pentru categoriile C si CE.

DESFASURAREA EXAMENULUI PENTRU OBTINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE


SUSTINEREA PROBEI TEORETICE

Solutionarea chestionarului de examen se face prin completarea cu litera "X" a casetei sau casetelor din anexa la chestionar corespunzatoare raspunsului/raspunsurilor considerat/considerate corect/corecte. Celelalte casete, continand raspunsurile considerate gresite, raman necompletate.
Completarea anexei la chestionar se face numai cu pasta sau cerneala de culoare albastra ori neagra.
Timpul afectat solutionarii chestionarelor de examen este de 30 de minute, pentru cele cu 26 de intrebari si de 10 minute, pentru cele cu 11 intrebari.
Inainte de inceperea probei teoretice, candidatii completeaza anexa la chestionar, prin inscrierea datelor personale pe fila "fata", respectiv prin inscrierea mentiunilor referitoare la perioada de pregatire teoretica si la scoala de pregatire a conducatorilor de autovehicule absolvita, pe fila "verso". Anexa la chestionar se semneaza de catre candidat pe ambele file.
Candidatilor le sunt interzise efectuarea oricaror insemnari pe chestionare, folosirea de materiale ajutatoare ori a echipamentelor de comunicare sau de inregistrare, precum si consultarea intre ei.
Inainte de inceperea probei teoretice, examinatorii au urmatoarele obligatii:
a) sa stabileasca identitatea candidatilor, prin confruntarea fizionomiei acestora cu fotografiile de pe unul dintre urmatoarele documente aflate in termenul de valabilitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pasaportul sau permisul de sedere; sa verifice prezenta conform programatorului de examen;
b) sa verifice chestionarele si anexele la chestionare pentru depistarea eventualelor insemnari ce ar putea influenta raspunsurile candidatilor;
c) sa instruiasca candidatii cu privire la modul de desfasurare a examenului si de completare a anexei la chestionar, precum si cu privire la timpul afectat solutionarii fiecarui chestionar;
d) sa verifice anexele la chestionare cu privire la inscrierea datelor si a mentiunilor referitoare la perioada de pregatire teoretica si la scoala de pregatire a conducatorilor de autovehicule absolvita;
e) sa atentioneze candidatii cu privire la interdictiile privind efectuarea oricaror insemnari pe chestionare, folosirea de materiale ajutatoare ori a echipamentelor de comunicare sau de inregistrare, precum si consultarea intre ei.
In timpul probei teoretice, examinatorii au urmatoarele obligatii:
a) sa supravegheze cu atentie, pe tot parcursul examenului, modul de desfasurare a activitatii si sa reverifice concordanta dintre datele consemnate pe anexa la chestionar cu cele din documentul de identitate, pentru a elimina orice incercare de substituire a candidatilor;
b) sa interzica accesul in sala de examen al altor persoane decat cele prevazute in programator, cu exceptia persoanelor cu atributii de control;
c) sa intrerupa examinarea candidatilor care incearca sa promoveze examenul prin frauda, a celor care se consulta intre ei ori care consemneaza raspunsurile la intrebarile din chestionare pe alte materiale decat anexa la chestionar distribuita, declarandu-i respinsi.
In timpul probei teoretice, examinatorilor le este interzis sa comunice candidatilor raspunsurile la intrebarile din chestionare ori sa desfasoare alte activitati care ar impiedica supravegherea desfasurarii examinarii.
La expirarea timpului afectat solutionarii chestionarelor de examen, anexele la chestionare si chestionarele de examen se ridica de catre examinatori, care au obligatia de a le verifica in ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor si respectarea interdictiilor.
Evaluarea raspunsurilor indicate pe anexele la chestionare, respectiv verificarea corectitudinii evaluarii, se efectueaza, pe baza grilelor de verificare corespunzatoare, separat, de catre cel putin 2 membri ai comisiei de examinare nominalizati in programator.
Operatiunile prevazute mai sus se pot efectua si in prezenta candidatilor.
Sunt considerate gresite raspunsurile care nu corespund cu grila de verificare a chestionarului de examen, cele care prezinta stersaturi sau corecturi si cele care sunt indicate cu alte caractere decat litera "X" sau sunt completate cu creionul.
Pentru a fi declarat admis la proba teoretica, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 22 de intrebari, pentru chestionarul cu 26 de intrebari si la cel putin 8 intrebari, pentru chestionarul cu 11 intrebari.
Dupa evaluarea si corectarea raspunsurilor, examinatorii au urmatoarele obligatii:
a) sa inscrie in anexa la chestionar calificativul "Admis" sau "Respins" obtinut de candidat, gradul profesional, numele si prenumele si sa semneze;
b) sa consemneze in programatoare seria anexei atribuite fiecarui candidat, precum si rezultatele obtinute de acesta la proba teoretica sau, dupa caz, mentiunile corespunzatoare referitoare la neprezentarea candidatului;
c) sa comunice candidatilor declarati admisi la proba teoretica data, ora si locul pentru sustinerea probei practice de conducere;
d) sa anuleze chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere si sa consemneze in rubrica corespunzatoare din fisa de scolarizare calificativul "Respins".
Candidatii declarati respinsi la proba teoretica pot fi reprogramati pentru sustinerea unui nou examen, din oficiu sau la cerere, ocazie cu care le sunt aduse la cunostinta conditiile si documentele ce trebuie actualizate si li se restituie dosarele de examinare. Dosarele de examinare restituite vor cuprinde toate documentele, cu exceptia chitantelor de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere.
Candidatii declarati respinsi la proba teoretica se pot programa la un nou examen pentru sustinerea probei teoretice dupa cel putin 15 zile de la data la care au fost declarati respinsi, dar nu mai tarziu de un an de la absolvirea scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule.
Candidatii declarati admisi la proba teoretica, care nu se prezinta la proba practica intr-un termen de cel mult un an de la data absolvirii scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule, sunt declarati respinsi.
In cazul depasirii termenului de un an de la data absolvirii scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule, examinarea pentru obtinerea permisului de conducere este conditionata de efectuarea unui nou curs de pregatire.

SUSTINEREA PROBEI PRACTICE

Autovehiculele folosite la proba practica trebuie sa fie din categoria celor pentru care se solicita obtinerea permisului de conducere si trebuie sa respecte conditiile stabilite.
Autovehiculele prevazute mai sus trebuie sa fie dotate in mod obligatoriu cu:
a) dubla comanda la pedalele de ambreiaj si frana, cu exceptia motocicletelor;
b) oglinzi retrovizoare pentru candidat si examinator;
c) caseta omologata cu inscriptia "EXAMEN".
Persoanele cu handicap fizic sustin examenul cu autovehicule adaptate infirmitatii lor.
In timpul examenului, autovehiculele si remorcile nu trebuie sa fie incarcate.
Traseele folosite la proba practica se stabilesc de politia rutiera si sunt, de regula, altele decat cele folosite in procesul de instruire practica a cursantilor. Traseele trebuie sa fie stabilite astfel incat sa permita examinatorului aprecierea deprinderilor si aptitudinilor necesare conducerii in siguranta a unui autovehicul.
Modalitatea de sustinere a probei practice se stabileste prin ordin al prefectului, cu avizul Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
Proba practica de conducere a autovehiculelor din categoria A si subcategoria A1 se realizeaza numai in poligoane special amenajate si cuprinde urmatoarele manevre:
a) coborarea motocicletei de pe cric cu motorul pornit si deplasarea acesteia pe o distanta de 5 m intr-un spatiu cu latimea de 0,5 m, fara ajutorul motorului, mergand alaturi de vehicul pana la locul de plecare. Neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral sau nementinerea in pozitie verticala pe cele doua roti se penalizeaza;
b) mersul sinuos printre jaloane, constand in parcurgerea continua cu ajutorul motorului a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;
c) executarea de opturi printre 4 jaloane, constand in efectuarea continua a 6 astfel de manevre, cate 3 manevre intr-un sens si in celalalt, cu inceperea executiei din partea dreapta a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;
d) deplasarea in linie dreapta, constand in parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distante de 50 m intr-un spatiu cu latimea de 0,5 m, cu bratul stang ridicat orizontal. Neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;
e) urcarea motocicletei pe cric. Neefectuarea acestei manevre se penalizeaza.
Proba practica de conducere a motocicletei in poligon este promovata de candidatii care intr-un interval de 4 minute nu au cumulat mai mult de 3 greseli.
In timpul probei practice, examinatorii verifica modul de comportare a candidatilor, in functie de categoria vehiculului, dupa cum urmeaza:
A. Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile B si BE, respectiv pentru subcategoria B1
a) Pregatirea si controlul vehiculului din punctul de vedere al sigurantei circulatiei. Candidatii trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati sa conduca in siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:
1. sa regleze scaunul daca este nevoie pentru a obtine o pozitie corecta;
2. sa regleze oglinzile retrovizoare, centurile de siguranta si, daca este cazul, rezematoarele pentru cap;
3. sa se asigure ca usile sunt inchise;
4. sa efectueze un control sumar al starii cauciucurilor, franelor, directiei, fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de racire, lichidul pentru spalatorul de parbriz), farurilor, dispozitivelor reflectorizante, semnalizatoarelor si claxonului;
5. sa controleze elementele legate de securitatea incarcarii vehiculului: caroseria, obloanele de incarcare, modul de incarcare, stivuirea incarcaturii, numai pentru categoria BE;
6. sa controleze dispozitivul de tractiune si conexiunile franei si circuitului electric, numai pentru categoria BE.
b) Manevre speciale care trebuie testate in legatura cu siguranta circulatiei, pentru categoria B si subcategoria B1. Se asigura testarea modului de executare a cel putin doua manevre, dintre care o manevra de mers inapoi, dintre urmatoarele:
1. sa efectueze o manevra de mers inapoi mentinand o traiectorie rectilinie sau sa efectueze o manevra de mers inapoi cu un viraj la dreapta ori la stanga la coltul strazii, fara a parasi banda de circulatie;
2. sa faca o intoarcere printr-o manevra de mers inainte si de mers inapoi;
3. sa parcheze vehiculul si sa se repuna in miscare dintr-un loc de stationare paralel, oblic sau perpendicular, mergand pe directia inainte ori inapoi, pe teren neted, in panta si in rampa;
4. sa franeze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgenta este facultativa.
c) Manevre speciale care trebuie testate din punctul de vedere al sigurantei circulatiei, pentru categoria BE:
1. sa efectueze atasarea si detasarea remorcii sau semiremorcii la/de la vehiculul tragator; manevra trebuie sa inceapa cu vehiculul si remorca sau semiremorca in stationare, unul langa celalalt (nu unul in spatele celuilalt);
2. sa mearga pe directia inapoi, descriind astfel o curba prestabilita;
3. sa parcheze in siguranta pentru incarcare/descarcare.
d) Comportamentul in trafic. Candidatii trebuie sa efectueze in mod obligatoriu toate manevrele in situatii normale de trafic, in conditii de siguranta completa si cu precautiile necesare, astfel:
1. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum lateral;
2. sa foloseasca drumuri drepte, sa intalneasca vehicule, inclusiv in pasaje inguste;
3. sa abordeze curbe;
4. sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni;
5. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta sau la stanga, sa schimbe banda de circulatie;
6. sa intre/sa iasa de pe o autostrada sau o alta cale similara, daca este cazul; sa treaca de pe banda de accelerare/iesire pe banda de decelerare;
7. sa depaseasca/sa se intersecteze cu alte vehicule, daca este posibil, sa depaseasca obstacole, cum ar fi masini care stationeaza, sa fie depasiti de alte vehicule, daca este cazul;
8. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/de autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/la coborare;
9. sa fie precauti si sa ia masurile de siguranta inainte de coborarea din vehicule.
B. Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile C, CE, D si DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E
a) Pregatirea si controlul tehnic al vehiculului din punctul de vedere al sigurantei traficului. Candidatii trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati pentru conducerea in siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:
1. sa regleze scaunul pentru a obtine o pozitie corecta;
2. sa regleze oglinzile retrovizoare, centurile de siguranta si, eventual, rezematoarele pentru cap;
3. sa efectueze o verificare sumara a franelor, directiei, farurilor, dispozitivelor reflectorizante, semnalizatoarelor si claxonului;
4. sa controleze servofrana, servodirectia, starea pneurilor, a piulitelor de fixare a rotilor, a aripilor, a parbrizului, a ferestrelor si a stergatoarelor de parbriz, a fluidelor, in special uleiul de motor, lichidul de racire, lichidul pentru spalatorul de parbriz; sa urmareasca indicatiile tabloului de bord, inclusiv ale dispozitivului de inregistrare a vitezei;
5. sa controleze presiunea aerului, rezervoarele de aer si suspensia;
6. sa controleze elementele de securitate legate de incarcarea vehiculului: caroseria remorcii, obloanele de incarcare, mecanismul de incarcare, daca este cazul, sistemul de inchidere a cabinei, modul de incarcare, fixarea incarcaturii, numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;
7. sa controleze mecanismul de cuplare si conexiunile sistemului de franare si ale circuitului electric, numai pentru categoriile CE si DE, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E;
8. sa fie capabili sa ia masurile speciale pentru securitatea vehiculului, sa controleze caroseria remorcii, usile de serviciu, iesirile de urgenta, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingatoarele si alte echipamente de siguranta, numai pentru categoriile D si DE, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E;
9. sa citeasca o harta rutiera, facultativ.
b) Manevre speciale care trebuie testate pentru siguranta circulatiei:
1. sa efectueze atasarea si detasarea remorcii sau semiremorcii la/de la vehiculul tragator, numai pentru categoriile CE si DE, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E; manevra trebuie sa inceapa cu vehiculul si remorca in stationare unul langa altul (nu in linie dreapta);
2. sa mearga pe directia inapoi, astfel incat sa realizeze descrierea unei curbe prestabilite;
3. sa parcheze in mod sigur pentru a incarca/descarca pe o rampa/pe un chei de descarcare sau pe o instalatie asemanatoare, numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;
4. sa parcheze pentru a lasa sa urce sau sa coboare in siguranta calatorii unui autobuz, numai pentru categoriile D si DE, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E.
c) Comportamentul in trafic. Candidatii trebuie sa efectueze in mod obligatoriu toate manevrele in situatii normale de trafic, in conditii de deplina siguranta si luand toate precautiile necesare, astfel:
1. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum fara prioritate;
2. sa foloseasca drumuri drepte, sa se intersecteze cu alte vehicule, inclusiv in pasaje inguste;
3. sa abordeze curbe;
4. sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni;
5. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta si la stanga, sa schimbe banda de circulatie;
6. sa intre/sa iasa de pe autostrada sau de pe drumuri similare, daca este cazul; intrare de pe banda de accelerare si iesire pe banda de decelerare;
7. sa depaseasca/sa se intersecteze cu alte vehicule, daca este posibil; sa depaseasca obstacole, cum ar fi masini care stationeaza, sa fie depasiti de alte vehicule, daca este cazul;
8. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/de autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/la coborare;
9. sa fie precauti si sa ia masurile de siguranta inainte de coborarea din vehicule.
Evaluarea probei practice se efectueaza dupa urmatoarele criterii:
a) Evaluarea tine cont de usurinta candidatului de a manipula diferitele comenzi ale vehiculului si de stapanirea de care acesta va da dovada in incadrarea in trafic in deplina siguranta. De-a lungul probei, examinatorul trebuie sa perceapa faptul ca se afla in siguranta. Greselile de conducere sau comportamentul periculos care ameninta siguranta imediata a vehiculului de examen, a calatorilor sau a altor participanti la trafic, fie ca au necesitat sau nu interventia examinatorului, vor fi sanctionate cu acordarea calificativului "Respins", examinatorul avand libertatea de a hotari daca se impune continuarea examinarii pana la expirarea timpului afectat probei practice.
b) In timpul evaluarii, examinatorul acorda o atentie deosebita comportamentului preventiv si calm adoptat de candidati la volan, tinand seama de stilul de conducere in ansamblu, de modul de conducere adaptat si ferm, in deplina siguranta, in raport cu starea drumului, a conditiilor meteorologice, a actiunilor celorlalte vehicule si a celorlalti participanti la trafic, in special a celor cu vulnerabilitate sporita, cum ar fi: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusa; de asemenea, se va tine seama de capacitatea de anticipare si, dupa caz, de solutionare a situatiilor periculoase cu risc crescut de producere a accidentelor.
c) In plus fata de elementele prevazute la lit. a) si b), examinatorul evalueaza candidatul cu privire la:
1. stapanirea vehiculului, tinand cont de urmatoarele: folosirea corecta a centurii de siguranta, a oglinzilor retrovizoare, a rezematoarei pentru cap, a scaunului; folosirea corecta a farurilor si a oricaror dotari care asigura siguranta deplasarii; folosirea corecta a ambreiajului, a cutiei de viteze, a acceleratiei, a sistemelor de franare (inclusiv a celui de-al treilea sistem de franare, daca este cazul), a directiei, numai pentru categoriile BE, C, CE si DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E si D1E; confortul calatorilor, care implica conducerea calma, fara accelerari brutale sau franari bruste, numai pentru categoriile D si DE, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E;
2. conducerea judicioasa si cu grija pentru mediul inconjurator, tinand cont de turatia motorului, de treptele de viteza, de frana si de acceleratie, numai pentru categoriile BE, C, CE, D si DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E;
3. capacitatea de observatie: observatia panoramica, folosirea corecta a oglinzilor retrovizoare, vizibilitate la distanta mare, medie si mica;
4. prioritate/cedarea trecerii: acordarea prioritatii in intersectii si jonctiuni, cedarea trecerii in celelalte situatii (de exemplu, la schimbarea directiei de mers sau a benzii de circulatie; cand executa manevre particulare);
5. incadrarea corecta pe drum, pe benzile de circulatie, in intersectiile cu sens giratoriu, in curbe, in functie de tipul si de caracteristicile vehiculului; preselectarea;
6. distanta de siguranta: mentinerea unei distante adecvate in fata si in spate, mentinerea unei distante adecvate fata de ceilalti participanti la trafic;
7. viteza: respectarea limitelor maxime de viteza; adaptarea vitezei la conditiile meteorologice si de circulatie si, daca este cazul, la limitele maxime de viteza, mentinerea unei viteze care sa permita oprirea la distanta vizibila si in siguranta; corelarea vitezei cu cea a vehiculelor de aceeasi categorie;
8. comportamentul corect la semafoare, respectarea indicatiilor agentilor de politie rutiera, luarea in consideratie a indicatoarelor rutiere (interdictii sau obligatii), respectarea semnificatiei marcajelor rutiere;
9. semnalizarea in timp util, prin semnalele necesare si corecte; reactia corecta la toate semnalele date de ceilalti participanti la trafic;
10. franare si oprire; incetinire la timp, franare si oprire in functie de imprejurari; anticipare; folosirea diverselor sisteme de franare sau a celor de reducere a vitezei, altele decat frana, numai pentru categoriile C, CE, D si DE.
In cadrul probei practice de conducere a autovehiculului in traseu, examinatorii sunt obligati:
a) sa nu modifice locul de plecare la proba practica, comunicat candidatilor;
b) sa verifice identitatea candidatilor, documentele acestora, prezenta conform programatorului de examen, precum si starea tehnica a vehiculelor cu care se efectueaza proba de traseu;
c) sa consemneze in anexa la chestionar, sub semnatura, mentiunile referitoare la candidatii declarati admisi la proba teoretica, care nu se prezinta la proba practica;
d) sa explice candidatilor modul de desfasurare a probei si sa le comunice clar si din timp traseul ce urmeaza a fi parcurs;
e) sa nu permita accesul in vehicul al altor persoane, cu exceptia candidatilor sau a persoanelor cu atributii de control;
f) sa nu permita transmiterea de indicatii si sfaturi candidatului in timpul examinarii;
g) sa urmareasca cu atentie modul de efectuare a manevrelor de conducere a vehiculului, sa intervina in situatii deosebite cand din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulatie;
h) sa nu angajeze cu candidatii discutii de alta natura decat cele legate de executarea probelor respective;
i) sa nu indice candidatilor efectuarea unor manevre care ar incalca regulile de circulatie sau semnalizarea rutiera;
j) sa manifeste obiectivitate in aprecierea cunostintelor si in acordarea calificativelor, avand o comportare civilizata fata de candidati.
Examinarea la proba practica de conducere a autovehiculului in traseu se face separat pentru fiecare categorie sau subcategorie, in zile diferite.
Timpul afectat probei practice trebuie sa fie de minimum 25 de minute pentru categoriile B, BE si subcategoria B1 si de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii si subcategorii, iar distanta parcursa trebuie sa fie suficienta pentru ca examinatorul sa poata aprecia aptitudinile si comportamentul candidatilor.
In cazul in care proba practica se desfasoara prin parcurgerea a doua sau trei componente ale probei, timpii aferenti cumulati trebuie sa respecte conditiile prevazute mai sus.
Neexecutarea corecta a manevrelor se penalizeaza de catre examinator prin consemnarea, pe fila "verso" a anexei la chestionar, a literei "I" in casutele corespunzatoare regulii incalcate, la fiecare greseala repetata.
Calculul punctelor de penalizare acumulate pentru fiecare regula incalcata se realizeaza prin inmultirea punctelor de penalizare cu numarul de greseli consemnate de examinator.
Candidatul care cumuleaza cel mult 20 de puncte penalizare in timpii prevazuti mai sus este declarat admis la proba practica.
Candidatul care a depasit punctajul maxim de penalizare inaintea expirarii timpilor este declarat respins.
Candidatul declarat respins la proba practica poate fi reprogramat pentru sustinerea unui nou examen.
Restrictiile medicale, adaptarile obligatorii ale autovehiculelor si aspectele administrative se inscriu la rubrica restrictii din permisul de conducere.
Restrictiile medicale se inscriu, potrivit reglementarilor legale, in fisa medicala.
Adaptarile obligatorii ale autovehiculelor pentru conducerea acestora de catre persoane cu anumite dizabilitati se stabilesc de catre unitatea autorizata sa efectueze pregatirea candidatului, cu viza unitatii de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate, care a emis fisa medicala pentru persoana respectiva.
Codurile aferente aspectelor administrative se stabilesc si se inscriu in permisul de conducere, potrivit prezentului ordin, de catre personalul serviciilor publice comunitare.
Cu ocazia preschimbarii unor permise de conducere emise de alte state comunitare, restrictiile inscrise in acestea se preiau in permisele de conducere preschimbate.
La data intrarii in vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, examinarea candidatilor la proba teoretica se va efectua pe baza chestionarelor de examen existente, adaptate la noile prevederi legislative.
Chestionarele de examen, inclusiv cele formulate in limbi de circulatie internationala si in limbile minoritatilor nationale, precum si grilele de corectare folosite la proba teoretica se elaboreaza de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 49/2006.
Pana la implinirea termenului de 6 luni, documentele prevazute mai sus se asigura, in conditiile legii, potrivit solicitarilor candidatilor, prin grija institutiilor prefectului in cadrul carora sunt organizate serviciile publice comunitare.

-------------------

Cerere-tip pentru prezentarea la examenul pentru obtinerea permisului:


DOMNULE SEF SERVICIU,

Subsemnatul/Subsemnata__________________, cu domiciliul/resedinta in Romania,
localitatea ____________, judetul ___________, posesor/posesoare al/a actului
de identitate seria_____nr.__________, eliberat-eliberata de _______________,
la data de ¦_¦_¦_¦_¦-¦_¦_¦-¦_¦_¦, valabil pana la data de
Anul     luna  ziua
¦_¦_¦_¦_¦-¦_¦_¦-¦_¦_¦, CNP ¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦, solicit prezentarea
Anul     luna  ziua
la examenul pentru obtinerea permisului de conducere categoria/subcategoria
____________.

Mentionez ca pregatirea necesara sustinerii acestui examen am efectuat-o:
- in cadrul Scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule __________,
- cu instructor auto atestat*)________________.

Anexez dosarul de examinare, care cuprinde:
_
¦_¦  1. fisa de scolarizare;
_
¦_¦  2. certificat de cazier judiciar;
_
¦_¦  3. copia actului de identitate;
_
¦_¦  4. chitante de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere;

si, dupa caz**):
_
¦_¦  5. copia permisului de conducere;
_
¦_¦  6. avizul psihologic;
_
¦_¦  7. documente care sa faca dovada stabilirii resedintei sau domiciliului
in Romania, in conditiile legii;
_
¦_¦  8. declaratie notariala;
_
¦_¦  9. copia hotararii judecatoresti de condamnare sau de revocare a pedepsei
complementare a interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de
conducator de vehicule.

Data:  ¦_¦_¦_¦_¦-¦_¦_¦-¦_¦_¦
Anul     luna  ziua

Semnatura ____________

NOTA
*)se completeaza numai in cazul in care se solicita obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A, B, BE si subcategoriile A1 si B1, daca pregatirea a fost efectuata, conform art. 29 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu un instructor auto atestat in conditiile legii, care are incheiat un contract cu scoala de pregatire a conducatorilor auto in care solicitantul a efectuat pregatirea teoretica.
**) Documentele prevazute la punctele 5-9 se solicita doar in urmatoarele situatii:
5. pentru persoanele care solicita obtinerea unor noi categorii si/sau subcategorii;
6. pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana;
7. pentru cetatenii straini care si-au stabilit domiciliul sau resedinta in Romania si pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate;
8. pentru persoanele de la punctul 7, daca nu prezinta documentul de la punctul 5. Din declaratia notariala trebuie sa rezulte ca solicitantul nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate straina sau ca dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat sau anulat;
9. pentru cei aflati in situatiile prevazute la art. 116 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata.

 
Diana Enache Solutia in prima instanta PDF Imprimare Email

inculpatul Kanaan Ali Riad, din infracţiunea de purtare abuzivă faptă ,prev. de art. 296, alin. 1 şi 2 C.pen. rap. la art. 193 alin. 2 din C.pen. în infracţiunea de vătămare corporală din culpă , faptă prev. de art.196 C.pen. şi din infracţiunea de purtare abuzivă ,faptă prev. de art. 296, alin. 1 şi 2 C.pen. rap. la art. 193 alin. 2 din C.pen. în infracţiunea de lovire sau alte violenţe, faptă prev. de art.193 C.pen.. În temeiul art. 396 alin. 5. C.pr.pen. rap la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Kanaan Ali Riad, , sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă, faptă prev. de art. 296, alin. 1 şi 2 C.pen. rap. la art. 193 alin. 2 din C.pen.. În temeiul art. 32 C.pen. rap. la art. 218 alin. 1 din C.pen. condamnă pe inculpatul Kanaan Ali Riad, , la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la viol. În temeiul art. 67 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului Kanaan Ali Riad pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. 1, lit. a, b, g, h, k, n şi o C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv activităţi de pază şi protecţie, dreptul de deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, dreptul de a comunica cu numita Enache Diana Andreea sau cu membri de familie ai acesteia ori de a se apropia la mai puţin de 100 de metri de acestea, dreptul de a se apropia la mai puţin de 100 de metri de locuinţa, locul de muncă, şcoala sau alte locuri unde persoana vătămată Enache Diana îşi desfăşoară activităţi sociale în condiţiile stabilite de instanţa de judecată pe o perioadă de 5 (cinci) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. rap. la art. art. 66 alin.1 C.pen. interzice inculpatului Kanaan Ali Riad ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. art. 66 alin. 1, lit. a, b, g, h, k, n şi o C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv activităţi de pază şi protecţie, dreptul de deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, dreptul de a comunica cu persoana vătămată Enache Diana Andreea sau cu membri de familie ai acesteia ori de a se apropia la mai puţin de 100 de metri de acestea, dreptul de a se apropia la mai puţin de 100 de metri de locuinţa, locul de muncă, şcoala sau alte locuri unde persoana vătămată Enache Diana îşi desfăşoară activităţi sociale din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 72 C.pen. deduce perioada în care inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv, respectiv de la data de 05.07.2014 la zi. În temeiul art. 399 C.pr.pen. menţine măsura arestului preventiv. În temeiul art. 112 lit. b C. pen. dispune confiscarea briceagului folosit la comiterea infracţiunii şi depus la camera de corpuri delicte conform dovezii seria H nr. 0087428. În baza art. 7 alin. 1 şi 2 şi art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul Kanaan Ali Riad în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J.. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă. În temeiul art. 397 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 19 C.pr.pen. şi art. 1357 C.civ., art. 1373 alin. 3 C.civ., art. 1382 C.civ. obligă, în solidar, inculpatul şi persoana responsabile civilmente S.c. Phoenicia Apartments S.r.l., cu sediul în Bucureşti, str. Horia Măcelariu, nr. 59, biroul nr. 8, parter, ap. P03, sector 1, înregistrată în Registrul Comerţului cu nr. J40/10377/2009 la plata sumei de 50.000 de euro, echivalentul în lei la cursul BNR din data efectuării plăţii, reprezentând daune morale, către partea civilă Enache Diana Andreea. Respinge cererea părţii responsabile civilmente de a obliga partea civilă la plata cheltuielilor judiciare ca neîntemeiată. În baza art. 274 alin.1 şi alin. 3 C.pr.pen, obligă inculpatul şi partea responsabilă civilmente la plata sumei de 6.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în zece zile de la comunicarea copiei minutei."

Citeşte şi:

 
Oana Zavoranu isi cere iertare de la doctorul Marek PDF Imprimare Email
Dupa tensiuni, emotii, multa munca si timp dedicate acestui dosar, suntem foarte multumiti de modalitatea in care s-a finalizat. Cele doua parti s-au impacat si cei implicati direct sau indirect sper sa fi inteles care sunt consecintele faptelor lor;

Oana Zavoranu a fost victima unui medic estetician care a indus-o in eroare in  mod  voit, cu intentia directa de a-l denigra de doct. Marek Valcu si a-si promova numele sau in lumea infrumusetarii prin antireclama la adresa unui medic foarte cunoscut si cu experienta vasta in domeniu;

Din fericire adevarul s-a stabilit iar cei pagubiti precum si cei folositi au inteles ce s-a intamplat in realitate.

Felicitari atat doctorului Marek cat si Oanei Zavoranu pentru modul in care ne-au ascultat pe noi, avocatii si pentru ca au dat dovada de intelegere si intelepciune!

Av. Katia Cicala

Oana Zăvoranu îşi cere iertare! Cine e destinatarul mesajului de neconceput altădată


Oana Zăvoranu depune armele şi nu mai vrea ceartă cu doctorul Marek Vâlcu

Recent, Oana Zăvoranu a ţinut cu tot dinadinsul să ceară iertare unei persoane din viaţa ei. Iar acea persoană este doctorul Marek Vâlcu, medicul care i-a făcut operaţia la sâni şi cu care s-a certat în mai multe rânduri.

A decis să devină blândă şi bună chiar înainte de Paşte şi vrea să se împace cu doctorul Marek Vâlcu! Oana Zăvoranu a publicat, pe contul personal de Facebook, câteva rânduri care vorbesc de la sine.

“Având în vedere perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, voi profita de ocazie pentru a-mi cere scuze public, Dr. Marek, pentru afirmaţiile făcute, influenţată fiind de unele persoane, printre care cea mai insistenţă şi virulentă fiind chiar mama mea, care nici nu concepea vreo posibilitate de împăcare sau mediere cu acesta, din contra, opunându-se vehement când a auzit că am ajuns la o împăcare cu acesta, continuând să îl calomnieze, fără acordul meu sau vreo influenţă din partea mea, dorind în mod expres să îi fac rău, ea personal continuând pe cont propriu o avalanşă de injurii, chiar dacă eu am insistat să înceteze, că nu avea ea nicio legătură cu speţă... Posibil că între noi au existat şi înţelegeri de tip barter, însă acestea nu au fost perfectate niciodată.

oana zavoranu marek valcu paste
Oana Zăvoranu îi cere iertare doctorului Marek Vâlcu
Foto: Arhivă personală

 

Din punct de vedere medical, nu voi comenta intervenţiile făcute, având în vedere că nu am sesizat Comisia pentru malpraxis împotriva acestuia, eu nefiind expertizată de această comisie, însă regret că, în urma unor afirmaţii făcute, medicul consideră că i-aş fi putut afecta munca şi carieră. Îi doresc medicului Marek succes în carieră şi îi doresc să nu mai aibă probleme cu alte paciente", a mărturisit Oana Zăvoranu, pe reţeaua de socializare.

 

 
Marek Valcu versus Oana Zavoranu PDF Imprimare Email

http://www.wowbiz.ro/oana-zavoranu-a-dat-de-belea-va-fi-cercetata-penal-in-stare-de--libertate-acum-e-eliberata-sub-control-judiciar---vezi-ce-spune--avocata-medicului-car_105606.html

Oana Zavoranu a dat de belea! "Va fi cercetata penal in stare de libertate! Acum e eliberata sub control judiciar!" - Vezi ce spune avocata medicului care a denuntat-o, dar si ce zice Marek Valcu despre acest caz!

Oana Zavoranu a ajuns in aceasta dupa amiaza in arestul politiei dupa ce a fost surprinsa in flagrant in timp ce lua mita pentru santaj.

Ea a cerut 10.000 de euro ca sa nu ii denigreze imaginea doctorului estetician, Marek Valcu. Avocata acestuia a venit la WOWbiz si a explicat ce s-a intamplat. "In urma cu o saptamana a fost contactat de Oana Zavoranu si i-a transmis ca daca nu ii ofera 10.000 de euro, ea va merge in fata natiunii si va spune ca silicoanele pe care acesta i le-a pus sunt proaste si dauneaza. Greu sa vorbesti asa dupa trei ani si dupa ce aceste implanturi au fost vazute de toata tara in revista Playboy. Clientul meu a facut plangere la politie inca de cand a primit aceste SMS-uri. Ba mai mult, ea a marit suma de la 10.000 de euro la 15.000 de euro. Eu mi-am sfatuit clientul sa mearga la organele abilitate pentru a face acest denunt. Astazi s-a intamplat flagrantul, intr-o parcare. S-a dispus in aceasta seara ca Oana Zavoranu are un dosar penal pe rol si va fi cercetata in stare de libertate si va fi eliberata sub control judiciar.", a povestit avocatul lui Marek Valcu, Katia Cicala.

Si doctorul Valcu a intrat in direct pentru a vorbi despre acest incident, dar nu a facut dezvaluiri despre ce s-a intamplat azi, ci mai mult despre ce s-a intamplat in trecut, atunci cand Oana Zavoranu a apelat la ajutorul sau. "Eu sunt partea vatamata si nu am voie sa vorbesc cat organele abilitate se ocupa de aceasta ancheta. Nu pot sa vorbesc deloc de aceasta parte legala. Daca doriti va vorbesc de partea medicala. Eu pe Oana am cunoscut-o prin 1999, atunci cand i-am facut o liposuctie si i-am remodelat picioarele. Apoi a venit la mine sa ii pun un implant cu silicon. A cerut sa i-l pun pe cel mai mic, apoi s-a sucit de vreo patru ori si de aceea i-am facut cinci operatii. N-a fost vorba de greseli, ci de dorinta ei de a-si modifica marimile. Totul i le-am facut pe intelegere, pe barter, adica ea nu mi-a platit nimic pentru aceste operatii. Pana acum, ea nu mi-a facut niciun repros. A pozat in Playboy cu sanii pe care eu i-am pus in 2011 si parea mandra de ea. Ea a fost foarte draguta cu mine si am avut o relatie omeneasca, normala, dar asta pana acum doua saptamani.", a spus Marek Valcu la WOWbiz.

 
Diana Enache - atacata chiar de paznicul blocului PDF Imprimare Email

atacata chiar de paznicul blocului in care locuieste tatal ei

http://www.ziarulring.ro/stiri/monden/256519/LOVITURA-DE-TEATRU-in-procesul-Dianei-Enache-cu-AGRESORUL-libanez-Ali-Kanaan-Riad--noads

Luni, la Judecătoria Sectorului 1, Kanaan Ali, libanezul judecat pentru agresarea fiicei lui Adrian Enache, s-a prezentat în faţa magistraţilor la un nou termen al dosarului de tentativă de viol şi abuz în serviciu. Deşi şedinţa s-a ţinut cu uşile închise, surse judiciare au dezvăluit, pentru "ring", cele mai noi informaţii apărute în proces. Libanezul Kanaan Ali (46 de ani), cel care a înjunghiat-o de trei ori şi a încercat să o violeze pe Diana Enache în noaptea de 5 spre 6 iulie 2014, a fost audiat din nou de magistraţii Judecătoriei Sectorului 1. La termenul de luni al procesului au fost audiaţi ca martori, în şedinţă fără public, Iuliana Marciuc, recepţionera şi portarul hotelului din zona Băneasa, unde Diana Enache a alergat plină de sânge pentru a cere ajutor, precum şi poliţistul care a ajuns primul la locul incidentului. La următorul termen, fixat la sfârşitul acestei luni, va fi audiat, tot cu uşile închise, şi Adrian Enache. După audierea martorilor, instanţa a pus în discuţie prelungirea stării de arest preventiv. De asemenea, Katia Cicală, avocata Dianei, a prezentat mai multe acte medicale din care reiese că fata nu-şi poate folosi pe deplin mâna dreaptă din cauza rănilor provocate de agresor. Judecătorii au dispus efectuarea unei expertize medico-legale.

Acest articol este proprietatea Ring Media Group şi este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare integrală sau parţială a conţinutului se poate face doar cu citarea sursei, astfel: pentru publicaţiile tipărite - Ziarul "ring", iar pentru publicaţiile online - http://www.ziarulring.ro/stiri/monden/251133/SECRETUL-agresorului-Dianei-Enache-a-iesit-la-iveala?utm_source=main_rss&utm_campaign=main_rss&utm_medium=web
udecătorii nu vor dovezi ce țin de viața intimă Contactată de "ring", avocata Dianei Enache, Katia Cicală, a explicat de ce a renunțat la dovezile privind virginitatea clientei sale: "În privința certificatului medical care să ateste că Diana ar fi sau nu virgină, sunt chestiuni care țin în primul rând de persoana ei, nicidecum de public. Această dovadă nu a fost cerută cumva de instanța de judecată. Și eu, personal, ca avocat, nu consider necesar ca Diana să fie supusă unor traume suplimentare... Să demonstrăm ce? Nu!". Merge la psiholog și nu poate scăpa de cicatrice Surse apropiate familiei Enache au confirmat, pentru „ring”, că Diana "e în continuare traumatizată și va mai avea nevoie de timp pentru a reveni la o viață normală". "Merge în continuare la psiholog și, din păcate, va rămâne multă vreme cu cicatricele pe corp. Pentru o intervenție estetică e necesar ca recuperarea în interior să fie deplină, deci va mai trece mult timp", ne-au dezvăluit aceleași surse. Amenințată cu moartea de o adolescentă Anul trecut, după incident, Diana Enache primea sms-uri de amenințare cu moartea care păreau trimise de doi bărbați. "A fost formulată o plângere penală, s-au realizat cercetări și s-a descoperit că făptuitorul nu are legătură cu dosarul Dianei Enache. Era o adolescentă cu ceva probleme mentale. S-a renunțat la plângere pentru că ea nu reprezintă niciun pericol, e, pur și simplu, un copil dezaxat care prolifera amenințări sub diverse identități false, folosind detalii despre dosar culese din presă", au declarat surse apropiate anchetei. 5 până la 12 ani de închisoare riscă Ali Kanaan Riad pentru tentativă de viol. A 15-a cerere a lui Ali Kanaan Riad de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu a fost respinsă pe 31 martie. "Agresorul Dianei Enache nu a recunoscut infracţiunea de tentativă de viol, doar purtarea agresivă şi alte violenţe.", KATIA CICALĂ, avocata DIANEI ENACHE

Acest articol este proprietatea Ring Media Group şi este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare integrală sau parţială a conţinutului se poate face doar cu citarea sursei, astfel: pentru publicaţiile tipărite - Ziarul "ring", iar pentru publicaţiile online - http://www.ziarulring.ro/stiri/monden/256519/LOVITURA-DE-TEATRU-in-procesul-Dianei-Enache-cu-AGRESORUL-libanez-Ali-Kanaan-Riad--noads

http://www.ziarulring.ro/arhiva/images/AAAAAA%20ASTAYI/Adrian%20Enache%20si%20Diana.jpg

Luni, la Judecătoria Sectorului 1, Kanaan Ali, libanezul judecat pentru agresarea fiicei lui Adrian Enache, s-a prezentat în faţa magistraţilor la un nou termen al dosarului de tentativă de viol şi abuz în serviciu. Deşi şedinţa s-a ţinut cu uşile închise, surse judiciare au dezvăluit, pentru "ring", cele mai noi informaţii apărute în proces. Libanezul Kanaan Ali (46 de ani), cel care a înjunghiat-o de trei ori şi a încercat să o violeze pe Diana Enache în noaptea de 5 spre 6 iulie 2014, a fost audiat din nou de magistraţii Judecătoriei Sectorului 1. La termenul de luni al procesului au fost audiaţi ca martori, în şedinţă fără public, Iuliana Marciuc, recepţionera şi portarul hotelului din zona Băneasa, unde Diana Enache a alergat plină de sânge pentru a cere ajutor, precum şi poliţistul care a ajuns primul la locul incidentului. La următorul termen, fixat la sfârşitul acestei luni, va fi audiat, tot cu uşile închise, şi Adrian Enache. După audierea martorilor, instanţa a pus în discuţie prelungirea stării de arest preventiv. De asemenea, Katia Cicală, avocata Dianei, a prezentat mai multe acte medicale din care reiese că fata nu-şi poate folosi pe deplin mâna dreaptă din cauza rănilor provocate de agresor. Judecătorii au dispus efectuarea unei expertize medico-legale.

Acest articol este proprietatea Ring Media Group şi este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare integrală sau parţială a conţinutului se poate face doar cu citarea sursei, astfel: pentru publicaţiile tipărite - Ziarul "ring", iar pentru publicaţiile online - http://www.ziarulring.ro/stiri/monden/251133/SECRETUL-agresorului-Dianei-Enache-a-iesit-la-iveala?utm_source=main_rss&utm_campaign=main_rss&utm_medium=web
Luni, la Judecătoria Sectorului 1, Kanaan Ali, libanezul judecat pentru agresarea fiicei lui Adrian Enache, s-a prezentat în faţa magistraţilor la un nou termen al dosarului de tentativă de viol şi abuz în serviciu. Deşi şedinţa s-a ţinut cu uşile închise, surse judiciare au dezvăluit, pentru "ring", cele mai noi informaţii apărute în proces. Libanezul Kanaan Ali (46 de ani), cel care a înjunghiat-o de trei ori şi a încercat să o violeze pe Diana Enache în noaptea de 5 spre 6 iulie 2014, a fost audiat din nou de magistraţii Judecătoriei Sectorului 1. La termenul de luni al procesului au fost audiaţi ca martori, în şedinţă fără public, Iuliana Marciuc, recepţionera şi portarul hotelului din zona Băneasa, unde Diana Enache a alergat plină de sânge pentru a cere ajutor, precum şi poliţistul care a ajuns primul la locul incidentului. La următorul termen, fixat la sfârşitul acestei luni, va fi audiat, tot cu uşile închise, şi Adrian Enache. După audierea martorilor, instanţa a pus în discuţie prelungirea stării de arest preventiv. De asemenea, Katia Cicală, avocata Dianei, a prezentat mai multe acte medicale din care reiese că fata nu-şi poate folosi pe deplin mâna dreaptă din cauza rănilor provocate de agresor. Judecătorii au dispus efectuarea unei expertize medico-legale.

Acest articol este proprietatea Ring Media Group şi este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare integrală sau parţială a conţinutului se poate face doar cu citarea sursei, astfel: pentru publicaţiile tipărite - Ziarul "ring", iar pentru publicaţiile online - http://www.ziarulring.ro/stiri/monden/251133/SECRETUL-agresorului-Dianei-Enache-a-iesit-la-iveala?utm_source=main_rss&utm_campaign=main_rss&utm_medium=web
udecătorii nu vor dovezi ce țin de viața intimă Contactată de "ring", avocata Dianei Enache, Katia Cicală, a explicat de ce a renunțat la dovezile privind virginitatea clientei sale: "În privința certificatului medical care să ateste că Diana ar fi sau nu virgină, sunt chestiuni care țin în primul rând de persoana ei, nicidecum de public. Această dovadă nu a fost cerută cumva de instanța de judecată. Și eu, personal, ca avocat, nu consider necesar ca Diana să fie supusă unor traume suplimentare... Să demonstrăm ce? Nu!". Merge la psiholog și nu poate scăpa de cicatrice Surse apropiate familiei Enache au confirmat, pentru „ring”, că Diana "e în continuare traumatizată și va mai avea nevoie de timp pentru a reveni la o viață normală". "Merge în continuare la psiholog și, din păcate, va rămâne multă vreme cu cicatricele pe corp. Pentru o intervenție estetică e necesar ca recuperarea în interior să fie deplină, deci va mai trece mult timp", ne-au dezvăluit aceleași surse. Amenințată cu moartea de o adolescentă Anul trecut, după incident, Diana Enache primea sms-uri de amenințare cu moartea care păreau trimise de doi bărbați. "A fost formulată o plângere penală, s-au realizat cercetări și s-a descoperit că făptuitorul nu are legătură cu dosarul Dianei Enache. Era o adolescentă cu ceva probleme mentale. S-a renunțat la plângere pentru că ea nu reprezintă niciun pericol, e, pur și simplu, un copil dezaxat care prolifera amenințări sub diverse identități false, folosind detalii despre dosar culese din presă", au declarat surse apropiate anchetei. 5 până la 12 ani de închisoare riscă Ali Kanaan Riad pentru tentativă de viol. A 15-a cerere a lui Ali Kanaan Riad de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu a fost respinsă pe 31 martie. "Agresorul Dianei Enache nu a recunoscut infracţiunea de tentativă de viol, doar purtarea agresivă şi alte violenţe.", KATIA CICALĂ, avocata DIANEI ENACHE

Acest articol este proprietatea Ring Media Group şi este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare integrală sau parţială a conţinutului se poate face doar cu citarea sursei, astfel: pentru publicaţiile tipărite - Ziarul "ring", iar pentru publicaţiile online - http://www.ziarulring.ro/stiri/monden/256519/LOVITURA-DE-TEATRU-in-procesul-Dianei-Enache-cu-AGRESORUL-libanez-Ali-Kanaan-Riad--noads
Lovitură de teatru în procesul Dianei Enache cu agresorul libanez Ali Kanaan Riad: fata lui Adrian Enache nu va mai depune la dosar certificatul de virginitate. Pentru că instanța nu a cerut niciodată acest document, avocata tinerei consideră că a-l depune benevol la dosar nu ar fi decât o traumă în plus pentru Diana. În dimineața zilei de 5 iulie 2014 (sâmbătă), Diana Enache (18 ani) a fost agresată de portarul Ali Kanaan Riad (46 de ani) în blocul din Băneasa unde se află apartamentul tatălui ei. Chemat de tânără să înlocuiască becul de pe palier, libanezul a încercat să o violeze. Pentru că Diana s-a luptat, agresorul a înjunghiat-o de mai multe ori în zona pieptului și a mâinilor. Bărbatul a fost arestat preventiv la câteva ore după incident, iar procesul se desfășoară în ședințe secrete. "Vrea să le demonstreze că au minţit ca porcii" Revoltat că avocații libanezului au sugerat instanței că fiica lui ar avea o conduită morală îndoielnică, Adrian Enache promitea în ianuarie dovada că Diana nu și-a început viața sexuală. "Nu e important în proces certificatul de virginitate, dar, pentru a le da peste nas (inculpatului și avocaților săi – n.r.), Diana chiar îl va aduce. Vrea să le demonstreze tuturor că au minţit ca porcii şi că nu mai există niciun fel de umanism", declara cântărețul la începutul anului pentru "ring". Aflat în Italia, Adrian Enache nu a dorit să comenteze subiectul: "Sunt de acord cu tot ce spune avocata noastră în care am deplină încredere".

Acest articol este proprietatea Ring Media Group şi este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare integrală sau parţială a conţinutului se poate face doar cu citarea sursei, astfel: pentru publicaţiile tipărite - Ziarul "ring", iar pentru publicaţiile online - http://www.ziarulring.ro/stiri/monden/256519/LOVITURA-DE-TEATRU-in-procesul-Dianei-Enache-cu-AGRESORUL-libanez-Ali-Kanaan-Riad--noads
Lovitură de teatru în procesul Dianei Enache cu agresorul libanez Ali Kanaan Riad: fata lui Adrian Enache nu va mai depune la dosar certificatul de virginitate. Pentru că instanța nu a cerut niciodată acest document, avocata tinerei consideră că a-l depune benevol la dosar nu ar fi decât o traumă în plus pentru Diana. În dimineața zilei de 5 iulie 2014 (sâmbătă), Diana Enache (18 ani) a fost agresată de portarul Ali Kanaan Riad (46 de ani) în blocul din Băneasa unde se află apartamentul tatălui ei. Chemat de tânără să înlocuiască becul de pe palier, libanezul a încercat să o violeze. Pentru că Diana s-a luptat, agresorul a înjunghiat-o de mai multe ori în zona pieptului și a mâinilor. Bărbatul a fost arestat preventiv la câteva ore după incident, iar procesul se desfășoară în ședințe secrete. "Vrea să le demonstreze că au minţit ca porcii" Revoltat că avocații libanezului au sugerat instanței că fiica lui ar avea o conduită morală îndoielnică, Adrian Enache promitea în ianuarie dovada că Diana nu și-a început viața sexuală. "Nu e important în proces certificatul de virginitate, dar, pentru a le da peste nas (inculpatului și avocaților săi – n.r.), Diana chiar îl va aduce. Vrea să le demonstreze tuturor că au minţit ca porcii şi că nu mai există niciun fel de umanism", declara cântărețul la începutul anului pentru "ring". Aflat în Italia, Adrian Enache nu a dorit să comenteze subiectul: "Sunt de acord cu tot ce spune avocata noastră în care am deplină încredere".

Acest articol este proprietatea Ring Media Group şi este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare integrală sau parţială a conţinutului se poate face doar cu citarea sursei, astfel: pentru publicaţiile tipărite - Ziarul "ring", iar pentru publicaţiile online - http://www.ziarulring.ro/stiri/monden/256519/LOVITURA-DE-TEATRU-in-procesul-Dianei-Enache-cu-AGRESORUL-libanez-Ali-Kanaan-Riad--noads
Lovitură de teatru în procesul Dianei Enache cu agresorul libanez Ali Kanaan Riad: fata lui Adrian Enache nu va mai depune la dosar certificatul de virginitate. Pentru că instanța nu a cerut niciodată acest document, avocata tinerei consideră că a-l depune benevol la dosar nu ar fi decât o traumă în plus pentru Diana. În dimineața zilei de 5 iulie 2014 (sâmbătă), Diana Enache (18 ani) a fost agresată de portarul Ali Kanaan Riad (46 de ani) în blocul din Băneasa unde se află apartamentul tatălui ei. Chemat de tânără să înlocuiască becul de pe palier, libanezul a încercat să o violeze. Pentru că Diana s-a luptat, agresorul a înjunghiat-o de mai multe ori în zona pieptului și a mâinilor. Bărbatul a fost arestat preventiv la câteva ore după incident, iar procesul se desfășoară în ședințe secrete. "Vrea să le demonstreze că au minţit ca porcii" Revoltat că avocații libanezului au sugerat instanței că fiica lui ar avea o conduită morală îndoielnică, Adrian Enache promitea în ianuarie dovada că Diana nu și-a început viața sexuală. "Nu e important în proces certificatul de virginitate, dar, pentru a le da peste nas (inculpatului și avocaților săi – n.r.), Diana chiar îl va aduce. Vrea să le demonstreze tuturor că au minţit ca porcii şi că nu mai există niciun fel de umanism", declara cântărețul la începutul anului pentru "ring". Aflat în Italia, Adrian Enache nu a dorit să comenteze subiectul: "Sunt de acord cu tot ce spune avocata noastră în care am deplină încredere". Judecătorii nu vor dovezi ce țin de viața intimă Contactată de "ring", avocata Dianei Enache, Katia Cicală, a explicat de ce a renunțat la dovezile privind virginitatea clientei sale: "În privința certificatului medical care să ateste că Diana ar fi sau nu virgină, sunt chestiuni care țin în primul rând de persoana ei, nicidecum de public. Această dovadă nu a fost cerută cumva de instanța de judecată. Și eu, personal, ca avocat, nu consider necesar ca Diana să fie supusă unor traume suplimentare... Să demonstrăm ce? Nu!". Merge la psiholog și nu poate scăpa de cicatrice Surse apropiate familiei Enache au confirmat, pentru „ring”, că Diana "e în continuare traumatizată și va mai avea nevoie de timp pentru a reveni la o viață normală". "Merge în continuare la psiholog și, din păcate, va rămâne multă vreme cu cicatricele pe corp. Pentru o intervenție estetică e necesar ca recuperarea în interior să fie deplină, deci va mai trece mult timp", ne-au dezvăluit aceleași surse. Amenințată cu moartea de o adolescentă Anul trecut, după incident, Diana Enache primea sms-uri de amenințare cu moartea care păreau trimise de doi bărbați. "A fost formulată o plângere penală, s-au realizat cercetări și s-a descoperit că făptuitorul nu are legătură cu dosarul Dianei Enache. Era o adolescentă cu ceva probleme mentale. S-a renunțat la plângere pentru că ea nu reprezintă niciun pericol, e, pur și simplu, un copil dezaxat care prolifera amenințări sub diverse identități false, folosind detalii despre dosar culese din presă", au declarat surse apropiate anchetei. 5 până la 12 ani de închisoare riscă Ali Kanaan Riad pentru tentativă de viol. A 15-a cerere a lui Ali Kanaan Riad de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu a fost respinsă pe 31 martie. "Agresorul Dianei Enache nu a recunoscut infracţiunea de tentativă de viol, doar purtarea agresivă şi alte violenţe.", KATIA CICALĂ, avocata DIANEI ENACHE

Acest articol este proprietatea Ring Media Group şi este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare integrală sau parţială a conţinutului se poate face doar cu citarea sursei, astfel: pentru publicaţiile tipărite - Ziarul "ring", iar pentru publicaţiile online - http://www.ziarulring.ro/stiri/monden/256519/LOVITURA-DE-TEATRU-in-procesul-Dianei-Enache-cu-AGRESORUL-libanez-Ali-Kanaan-Riad--noads
LOVITURĂ DE TEATRU în procesul Dianei Enache cu AGRESORUL libanez Ali Kanaan Riad 4832 afisari 03-04-2015 de Tudor Andrei LOVITURĂ DE TEATRU în procesul Dianei Enache cu AGRESORUL libanez Ali Kanaan Riad Share on facebook Share on twitter Follow on Google+ 0 Lovitură de teatru în procesul Dianei Enache cu agresorul libanez Ali Kanaan Riad: fata lui Adrian Enache nu va mai depune la dosar certificatul de virginitate. Pentru că instanța nu a cerut niciodată acest document, avocata tinerei consideră că a-l depune benevol la dosar nu ar fi decât o traumă în plus pentru Diana. În dimineața zilei de 5 iulie 2014 (sâmbătă), Diana Enache (18 ani) a fost agresată de portarul Ali Kanaan Riad (46 de ani) în blocul din Băneasa unde se află apartamentul tatălui ei. Chemat de tânără să înlocuiască becul de pe palier, libanezul a încercat să o violeze. Pentru că Diana s-a luptat, agresorul a înjunghiat-o de mai multe ori în zona pieptului și a mâinilor. Bărbatul a fost arestat preventiv la câteva ore după incident, iar procesul se desfășoară în ședințe secrete. "Vrea să le demonstreze că au minţit ca porcii" Revoltat că avocații libanezului au sugerat instanței că fiica lui ar avea o conduită morală îndoielnică, Adrian Enache promitea în ianuarie dovada că Diana nu și-a început viața sexuală. "Nu e important în proces certificatul de virginitate, dar, pentru a le da peste nas (inculpatului și avocaților săi – n.r.), Diana chiar îl va aduce. Vrea să le demonstreze tuturor că au minţit ca porcii şi că nu mai există niciun fel de umanism", declara cântărețul la începutul anului pentru "ring". Aflat în Italia, Adrian Enache nu a dorit să comenteze subiectul: "Sunt de acord cu tot ce spune avocata noastră în care am deplină încredere". Judecătorii nu vor dovezi ce țin de viața intimă Contactată de "ring", avocata Dianei Enache, Katia Cicală, a explicat de ce a renunțat la dovezile privind virginitatea clientei sale: "În privința certificatului medical care să ateste că Diana ar fi sau nu virgină, sunt chestiuni care țin în primul rând de persoana ei, nicidecum de public. Această dovadă nu a fost cerută cumva de instanța de judecată. Și eu, personal, ca avocat, nu consider necesar ca Diana să fie supusă unor traume suplimentare... Să demonstrăm ce? Nu!". Merge la psiholog și nu poate scăpa de cicatrice Surse apropiate familiei Enache au confirmat, pentru „ring”, că Diana "e în continuare traumatizată și va mai avea nevoie de timp pentru a reveni la o viață normală". "Merge în continuare la psiholog și, din păcate, va rămâne multă vreme cu cicatricele pe corp. Pentru o intervenție estetică e necesar ca recuperarea în interior să fie deplină, deci va mai trece mult timp", ne-au dezvăluit aceleași surse. Amenințată cu moartea de o adolescentă Anul trecut, după incident, Diana Enache primea sms-uri de amenințare cu moartea care păreau trimise de doi bărbați. "A fost formulată o plângere penală, s-au realizat cercetări și s-a descoperit că făptuitorul nu are legătură cu dosarul Dianei Enache. Era o adolescentă cu ceva probleme mentale. S-a renunțat la plângere pentru că ea nu reprezintă niciun pericol, e, pur și simplu, un copil dezaxat care prolifera amenințări sub diverse identități false, folosind detalii despre dosar culese din presă", au declarat surse apropiate anchetei. 5 până la 12 ani de închisoare riscă Ali Kanaan Riad pentru tentativă de viol. A 15-a cerere a lui Ali Kanaan Riad de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu a fost respinsă pe 31 martie. "Agresorul Dianei Enache nu a recunoscut infracţiunea de tentativă de viol, doar purtarea agresivă şi alte violenţe.", KATIA CICALĂ, avocata DIANEI ENACHE

Acest articol este proprietatea Ring Media Group şi este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare integrală sau parţială a conţinutului se poate face doar cu citarea sursei, astfel: pentru publicaţiile tipărite - Ziarul "ring", iar pentru publicaţiile online - http://www.ziarulring.ro/stiri/monden/256519/LOVITURA-DE-TEATRU-in-procesul-Dianei-Enache-cu-AGRESORUL-libanez-Ali-Kanaan-Riad--noads
Lovitură de teatru în procesul Dianei Enache cu agresorul libanez Ali Kanaan Riad: fata lui Adrian Enache nu va mai depune la dosar certificatul de virginitate. Pentru că instanța nu a cerut niciodată acest document, avocata tinerei consideră că a-l depune benevol la dosar nu ar fi decât o traumă în plus pentru Diana. În dimineața zilei de 5 iulie 2014 (sâmbătă), Diana Enache (18 ani) a fost agresată de portarul Ali Kanaan Riad (46 de ani) în blocul din Băneasa unde se află apartamentul tatălui ei. Chemat de tânără să înlocuiască becul de pe palier, libanezul a încercat să o violeze. Pentru că Diana s-a luptat, agresorul a înjunghiat-o de mai multe ori în zona pieptului și a mâinilor. Bărbatul a fost arestat preventiv la câteva ore după incident, iar procesul se desfășoară în ședințe secrete. "Vrea să le demonstreze că au minţit ca porcii" Revoltat că avocații libanezului au sugerat instanței că fiica lui ar avea o conduită morală îndoielnică, Adrian Enache promitea în ianuarie dovada că Diana nu și-a început viața sexuală. "Nu e important în proces certificatul de virginitate, dar, pentru a le da peste nas (inculpatului și avocaților săi – n.r.), Diana chiar îl va aduce. Vrea să le demonstreze tuturor că au minţit ca porcii şi că nu mai există niciun fel de umanism", declara cântărețul la începutul anului pentru "ring". Aflat în Italia, Adrian Enache nu a dorit să comenteze subiectul: "Sunt de acord cu tot ce spune avocata noastră în care am deplină încredere". Judecătorii nu vor dovezi ce țin de viața intimă Contactată de "ring", avocata Dianei Enache, Katia Cicală, a explicat de ce a renunțat la dovezile privind virginitatea clientei sale: "În privința certificatului medical care să ateste că Diana ar fi sau nu virgină, sunt chestiuni care țin în primul rând de persoana ei, nicidecum de public. Această dovadă nu a fost cerută cumva de instanța de judecată. Și eu, personal, ca avocat, nu consider necesar ca Diana să fie supusă unor traume suplimentare... Să demonstrăm ce? Nu!". Merge la psiholog și nu poate scăpa de cicatrice Surse apropiate familiei Enache au confirmat, pentru „ring”, că Diana "e în continuare traumatizată și va mai avea nevoie de timp pentru a reveni la o viață normală". "Merge în continuare la psiholog și, din păcate, va rămâne multă vreme cu cicatricele pe corp. Pentru o intervenție estetică e necesar ca recuperarea în interior să fie deplină, deci va mai trece mult timp", ne-au dezvăluit aceleași surse. Amenințată cu moartea de o adolescentă Anul trecut, după incident, Diana Enache primea sms-uri de amenințare cu moartea care păreau trimise de doi bărbați. "A fost formulată o plângere penală, s-au realizat cercetări și s-a descoperit că făptuitorul nu are legătură cu dosarul Dianei Enache. Era o adolescentă cu ceva probleme mentale. S-a renunțat la plângere pentru că ea nu reprezintă niciun pericol, e, pur și simplu, un copil dezaxat care prolifera amenințări sub diverse identități false, folosind detalii despre dosar culese din presă", au declarat surse apropiate anchetei. 5 până la 12 ani de închisoare riscă Ali Kanaan Riad pentru tentativă de viol. A 15-a cerere a lui Ali Kanaan Riad de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu a fost respinsă pe 31 martie. "Agresorul Dianei Enache nu a recunoscut infracţiunea de tentativă de viol, doar purtarea agresivă şi alte violenţe.", KATIA CICALĂ, avocata DIANEI ENACHE

Acest articol este proprietatea Ring Media Group şi este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare integrală sau parţială a conţinutului se poate face doar cu citarea sursei, astfel: pentru publicaţiile tipărite - Ziarul "ring", iar pentru publicaţiile online - http://www.ziarulring.ro/stiri/monden/256519/LOVITURA-DE-TEATRU-in-procesul-Dianei-Enache-cu-AGRESORUL-libanez-Ali-Kanaan-Riad--noads
LOVITURĂ DE TEATRU în procesul Dianei Enache cu AGRESORUL libanez Ali Kanaan Riad 4832 afisari 03-04-2015 de Tudor Andrei LOVITURĂ DE TEATRU în procesul Dianei Enache cu AGRESORUL libanez Ali Kanaan Riad Share on facebook Share on twitter Follow on Google+ 0 Lovitură de teatru în procesul Dianei Enache cu agresorul libanez Ali Kanaan Riad: fata lui Adrian Enache nu va mai depune la dosar certificatul de virginitate. Pentru că instanța nu a cerut niciodată acest document, avocata tinerei consideră că a-l depune benevol la dosar nu ar fi decât o traumă în plus pentru Diana. În dimineața zilei de 5 iulie 2014 (sâmbătă), Diana Enache (18 ani) a fost agresată de portarul Ali Kanaan Riad (46 de ani) în blocul din Băneasa unde se află apartamentul tatălui ei. Chemat de tânără să înlocuiască becul de pe palier, libanezul a încercat să o violeze. Pentru că Diana s-a luptat, agresorul a înjunghiat-o de mai multe ori în zona pieptului și a mâinilor. Bărbatul a fost arestat preventiv la câteva ore după incident, iar procesul se desfășoară în ședințe secrete. "Vrea să le demonstreze că au minţit ca porcii" Revoltat că avocații libanezului au sugerat instanței că fiica lui ar avea o conduită morală îndoielnică, Adrian Enache promitea în ianuarie dovada că Diana nu și-a început viața sexuală. "Nu e important în proces certificatul de virginitate, dar, pentru a le da peste nas (inculpatului și avocaților săi – n.r.), Diana chiar îl va aduce. Vrea să le demonstreze tuturor că au minţit ca porcii şi că nu mai există niciun fel de umanism", declara cântărețul la începutul anului pentru "ring". Aflat în Italia, Adrian Enache nu a dorit să comenteze subiectul: "Sunt de acord cu tot ce spune avocata noastră în care am deplină încredere". Judecătorii nu vor dovezi ce țin de viața intimă Contactată de "ring", avocata Dianei Enache, Katia Cicală, a explicat de ce a renunțat la dovezile privind virginitatea clientei sale: "În privința certificatului medical care să ateste că Diana ar fi sau nu virgină, sunt chestiuni care țin în primul rând de persoana ei, nicidecum de public. Această dovadă nu a fost cerută cumva de instanța de judecată. Și eu, personal, ca avocat, nu consider necesar ca Diana să fie supusă unor traume suplimentare... Să demonstrăm ce? Nu!". Merge la psiholog și nu poate scăpa de cicatrice Surse apropiate familiei Enache au confirmat, pentru „ring”, că Diana "e în continuare traumatizată și va mai avea nevoie de timp pentru a reveni la o viață normală". "Merge în continuare la psiholog și, din păcate, va rămâne multă vreme cu cicatricele pe corp. Pentru o intervenție estetică e necesar ca recuperarea în interior să fie deplină, deci va mai trece mult timp", ne-au dezvăluit aceleași surse. Amenințată cu moartea de o adolescentă Anul trecut, după incident, Diana Enache primea sms-uri de amenințare cu moartea care păreau trimise de doi bărbați. "A fost formulată o plângere penală, s-au realizat cercetări și s-a descoperit că făptuitorul nu are legătură cu dosarul Dianei Enache. Era o adolescentă cu ceva probleme mentale. S-a renunțat la plângere pentru că ea nu reprezintă niciun pericol, e, pur și simplu, un copil dezaxat care prolifera amenințări sub diverse identități false, folosind detalii despre dosar culese din presă", au declarat surse apropiate anchetei. 5 până la 12 ani de închisoare riscă Ali Kanaan Riad pentru tentativă de viol. A 15-a cerere a lui Ali Kanaan Riad de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu a fost respinsă pe 31 martie. "Agresorul Dianei Enache nu a recunoscut infracţiunea de tentativă de viol, doar purtarea agresivă şi alte violenţe.", KATIA CICALĂ, avocata DIANEI ENACHE

Acest articol este proprietatea Ring Media Group şi este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare integrală sau parţială a conţinutului se poate face doar cu citarea sursei, astfel: pentru publicaţiile tipărite - Ziarul "ring", iar pentru publicaţiile online - http://www.ziarulring.ro/stiri/monden/256519/LOVITURA-DE-TEATRU-in-procesul-Dianei-Enache-cu-AGRESORUL-libanez-Ali-Kanaan-Riad--noads
LOVITURĂ DE TEATRU în procesul Dianei Enache cu AGRESORUL libanez Ali Kanaan Riad 4832 afisari 03-04-2015 de Tudor Andrei LOVITURĂ DE TEATRU în procesul Dianei Enache cu AGRESORUL libanez Ali Kanaan Riad Share on facebook Share on twitter Follow on Google+ 0 Lovitură de teatru în procesul Dianei Enache cu agresorul libanez Ali Kanaan Riad: fata lui Adrian Enache nu va mai depune la dosar certificatul de virginitate. Pentru că instanța nu a cerut niciodată acest document, avocata tinerei consideră că a-l depune benevol la dosar nu ar fi decât o traumă în plus pentru Diana. În dimineața zilei de 5 iulie 2014 (sâmbătă), Diana Enache (18 ani) a fost agresată de portarul Ali Kanaan Riad (46 de ani) în blocul din Băneasa unde se află apartamentul tatălui ei. Chemat de tânără să înlocuiască becul de pe palier, libanezul a încercat să o violeze. Pentru că Diana s-a luptat, agresorul a înjunghiat-o de mai multe ori în zona pieptului și a mâinilor. Bărbatul a fost arestat preventiv la câteva ore după incident, iar procesul se desfășoară în ședințe secrete. "Vrea să le demonstreze că au minţit ca porcii" Revoltat că avocații libanezului au sugerat instanței că fiica lui ar avea o conduită morală îndoielnică, Adrian Enache promitea în ianuarie dovada că Diana nu și-a început viața sexuală. "Nu e important în proces certificatul de virginitate, dar, pentru a le da peste nas (inculpatului și avocaților săi – n.r.), Diana chiar îl va aduce. Vrea să le demonstreze tuturor că au minţit ca porcii şi că nu mai există niciun fel de umanism", declara cântărețul la începutul anului pentru "ring". Aflat în Italia, Adrian Enache nu a dorit să comenteze subiectul: "Sunt de acord cu tot ce spune avocata noastră în care am deplină încredere". Judecătorii nu vor dovezi ce țin de viața intimă Contactată de "ring", avocata Dianei Enache, Katia Cicală, a explicat de ce a renunțat la dovezile privind virginitatea clientei sale: "În privința certificatului medical care să ateste că Diana ar fi sau nu virgină, sunt chestiuni care țin în primul rând de persoana ei, nicidecum de public. Această dovadă nu a fost cerută cumva de instanța de judecată. Și eu, personal, ca avocat, nu consider necesar ca Diana să fie supusă unor traume suplimentare... Să demonstrăm ce? Nu!". Merge la psiholog și nu poate scăpa de cicatrice Surse apropiate familiei Enache au confirmat, pentru „ring”, că Diana "e în continuare traumatizată și va mai avea nevoie de timp pentru a reveni la o viață normală". "Merge în continuare la psiholog și, din păcate, va rămâne multă vreme cu cicatricele pe corp. Pentru o intervenție estetică e necesar ca recuperarea în interior să fie deplină, deci va mai trece mult timp", ne-au dezvăluit aceleași surse. Amenințată cu moartea de o adolescentă Anul trecut, după incident, Diana Enache primea sms-uri de amenințare cu moartea care păreau trimise de doi bărbați. "A fost formulată o plângere penală, s-au realizat cercetări și s-a descoperit că făptuitorul nu are legătură cu dosarul Dianei Enache. Era o adolescentă cu ceva probleme mentale. S-a renunțat la plângere pentru că ea nu reprezintă niciun pericol, e, pur și simplu, un copil dezaxat care prolifera amenințări sub diverse identități false, folosind detalii despre dosar culese din presă", au declarat surse apropiate anchetei. 5 până la 12 ani de închisoare riscă Ali Kanaan Riad pentru tentativă de viol. A 15-a cerere a lui Ali Kanaan Riad de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu a fost respinsă pe 31 martie. "Agresorul Dianei Enache nu a recunoscut infracţiunea de tentativă de viol, doar purtarea agresivă şi alte violenţe.", KATIA CICALĂ, avocata DIANEI ENACHE

Acest articol este proprietatea Ring Media Group şi este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare integrală sau parţială a conţinutului se poate face doar cu citarea sursei, astfel: pentru publicaţiile tipărite - Ziarul "ring", iar pentru publicaţiile online - http://www.ziarulring.ro/stiri/monden/256519/LOVITURA-DE-TEATRU-in-procesul-Dianei-Enache-cu-AGRESORUL-libanez-Ali-Kanaan-Riad--noads
LOVITURĂ DE TEATRU în procesul Dianei Enache cu AGRESORUL libanez Ali Kanaan Riad 4832 afisari 03-04-2015 de Tudor Andrei LOVITURĂ DE TEATRU în procesul Dianei Enache cu AGRESORUL libanez Ali Kanaan Riad Share on facebook Share on twitter Follow on Google+ 0 Lovitură de teatru în procesul Dianei Enache cu agresorul libanez Ali Kanaan Riad: fata lui Adrian Enache nu va mai depune la dosar certificatul de virginitate. Pentru că instanța nu a cerut niciodată acest document, avocata tinerei consideră că a-l depune benevol la dosar nu ar fi decât o traumă în plus pentru Diana. În dimineața zilei de 5 iulie 2014 (sâmbătă), Diana Enache (18 ani) a fost agresată de portarul Ali Kanaan Riad (46 de ani) în blocul din Băneasa unde se află apartamentul tatălui ei. Chemat de tânără să înlocuiască becul de pe palier, libanezul a încercat să o violeze. Pentru că Diana s-a luptat, agresorul a înjunghiat-o de mai multe ori în zona pieptului și a mâinilor. Bărbatul a fost arestat preventiv la câteva ore după incident, iar procesul se desfășoară în ședințe secrete. "Vrea să le demonstreze că au minţit ca porcii" Revoltat că avocații libanezului au sugerat instanței că fiica lui ar avea o conduită morală îndoielnică, Adrian Enache promitea în ianuarie dovada că Diana nu și-a început viața sexuală. "Nu e important în proces certificatul de virginitate, dar, pentru a le da peste nas (inculpatului și avocaților săi – n.r.), Diana chiar îl va aduce. Vrea să le demonstreze tuturor că au minţit ca porcii şi că nu mai există niciun fel de umanism", declara cântărețul la începutul anului pentru "ring". Aflat în Italia, Adrian Enache nu a dorit să comenteze subiectul: "Sunt de acord cu tot ce spune avocata noastră în care am deplină încredere". Judecătorii nu vor dovezi ce țin de viața intimă Contactată de "ring", avocata Dianei Enache, Katia Cicală, a explicat de ce a renunțat la dovezile privind virginitatea clientei sale: "În privința certificatului medical care să ateste că Diana ar fi sau nu virgină, sunt chestiuni care țin în primul rând de persoana ei, nicidecum de public. Această dovadă nu a fost cerută cumva de instanța de judecată. Și eu, personal, ca avocat, nu consider necesar ca Diana să fie supusă unor traume suplimentare... Să demonstrăm ce? Nu!". Merge la psiholog și nu poate scăpa de cicatrice Surse apropiate familiei Enache au confirmat, pentru „ring”, că Diana "e în continuare traumatizată și va mai avea nevoie de timp pentru a reveni la o viață normală". "Merge în continuare la psiholog și, din păcate, va rămâne multă vreme cu cicatricele pe corp. Pentru o intervenție estetică e necesar ca recuperarea în interior să fie deplină, deci va mai trece mult timp", ne-au dezvăluit aceleași surse. Amenințată cu moartea de o adolescentă Anul trecut, după incident, Diana Enache primea sms-uri de amenințare cu moartea care păreau trimise de doi bărbați. "A fost formulată o plângere penală, s-au realizat cercetări și s-a descoperit că făptuitorul nu are legătură cu dosarul Dianei Enache. Era o adolescentă cu ceva probleme mentale. S-a renunțat la plângere pentru că ea nu reprezintă niciun pericol, e, pur și simplu, un copil dezaxat care prolifera amenințări sub diverse identități false, folosind detalii despre dosar culese din presă", au declarat surse apropiate anchetei. 5 până la 12 ani de închisoare riscă Ali Kanaan Riad pentru tentativă de viol. A 15-a cerere a lui Ali Kanaan Riad de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu a fost respinsă pe 31 martie. "Agresorul Dianei Enache nu a recunoscut infracţiunea de tentativă de viol, doar purtarea agresivă şi alte violenţe.", KATIA CICALĂ, avocata DIANEI ENACHE

Acest articol este proprietatea Ring Media Group şi este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare integrală sau parţială a conţinutului se poate face doar cu citarea sursei, astfel: pentru publicaţiile tipărite - Ziarul "ring", iar pentru publicaţiile online - http://www.ziarulring.ro/stiri/monden/256519/LOVITURA-DE-TEATRU-in-procesul-Dianei-Enache-cu-AGRESORUL-libanez-Ali-Kanaan-Riad--noads
 
Marek Valcu -Trasca Simona Daune morale Tribunalul Bucuresti PDF Imprimare Email

Intrucat am fost contactata in mod repetat de reprezentanti media am ales sa public  solutia obtinuta la Tribunalul Bucuresti, in dosarul Marek versus Trasca.

Pana in prezent nu a fost primita Hotararea, urmand ca ulterior comunicarii sa o publicam pentru Dvs.

Av.Katia Cicala

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 18462/3/2014
Data inregistrarii 30.05.2014
Data ultimei modificari: 29.03.2015
Sectie: Secţia a-III-a Civilă
Materie: Civil
Obiect: actiune in raspundere delictuala
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

NumeCalitate parte
VÂLCU MAREK-CU DOM. ALES PRIN SCPA" CICALA, MICLEA ŞI ASOCIAŢII",PRIN AV.KATIA C Reclamant
TRAŞCĂ SIMONA Pârât
TRAŞCĂ SIMONA CAB AV CHITUC CATALIN Pârât

 

Şedinţe

27.03.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: Fond 4
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 10000 lei cu titlu de daune morale. Obligă pârâta la publicarea hotărârii după rămânerea definitivă, într-un editorial central, pe cheltuiala sa. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.03.2015.
Document: Hotarâre  427/2015  27.03.2015
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 1 din 12

CONTACT ROMANIA


Str.Turturelelor, nr.11B, bl.A, et.1, ap.A14, sector 3, Bucuresti
Fax: 004 021 3222993
Tel: 004 021 3211297
Mob: 004 073 2009000

 

CONTACT CANADA


4501, 11811 Lake Fraser Drive SE
Calgary, AB, T2J 7J4
Mob: + 1 403 370 3335
Mob: + 1 403 519 5510
Tel: + 1 403 719 9285