close

Acces Clienti

Acces Clienti
Contestatie impotriva unui act administrativ fiscal Imprimare Email

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a) .............., domiciliat(a) in ..................formulez prezenta

CONTESTATIE IMPOTRIVA DECIZIEI DE IMPUNERE

 

nr..... si a bazei de impunere stabilita de..........., cu sediul in............, str.......... nr......judet/sector.............., solicitandu-va ca prin decizia de solutionare a prezentei contestatii sa admiteti in totalitate contestatia formulata de subsemnat si pe cale de consecinta, sa desfiintati in intregime actele administrative fiscale atacate, obligand organul emitent............, sa emita o noua decizie de impunere cu o noua baza de impozitare corespunzatoare.

 

MOTIVELE PREZENTEI CONTESTATII

In fapt, la data de.................organul fiscal, respectiv...............mi-a comunicat actul administrativ fiscal nr. ........din data de.........., prin care parata a dispus..........., act administrativ fiscal ce dispune in mod netemeinic si nelegal ca subsemnatul sa fiu obligat sa..............

De aceea, avand in vedere cele de mai sus, solicit pe aceasta cale sa desfiintati in intregime actele administrative fiscale atacate, respectiv baza de impunere si decizia de impunere nr....../......, obligand organul emitent........, sa emita o noua decizie de impunere cu o noua baza de impozitare corespunzatoare.

In drept, imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 43, art. 84-art. 88, art. 175-art. 188 din Codul de procedura fiscala republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

In dovedirea contestatiei, inteleg sa ma folosesc de proba cu inscrisuri.

Data depunerii........... Semnatura............

DOMNULUI DIRECTOR AL ...................

 

CONTACT ROMANIA


Str.Turturelelor, nr.11B, bl.A, et.1, ap.A14, sector 3, Bucuresti
Fax: 004 021 3222993
Tel: 004 021 3211297
Mob: 004 073 2009000

 

CONTACT CANADA


4501, 11811 Lake Fraser Drive SE
Calgary, AB, T2J 7J4
Mob: + 1 403 370 3335
Mob: + 1 403 519 5510
Tel: + 1 403 719 9285