close

Acces Clienti

Acces Clienti
Actiune privind distanta intre constructii Print E-mail

 

 

DOMNULE PREŞEDINTE,

 

Subsemnatul, .........................., domiciliat în ............., str.............,  în contradictoriu cu pârâtul ........................., cu domiciliul în ........................, str. ....................... nr. ...., et. ..., ap...., sector ......., formulez următoarea :

 

CERERE  DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care vă solicit:

·         Obligarea pârâtului să demoleze construcţia edificată pe terenul proprietatea lui, dar fără respectarea distanţei minime prevăzută de lege.

·         Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

ÎN FAPT, pârâtul este proprietarul imobilului situat în ............... . Acest imobil se învecineaza în partea de sud cu terenul proprietatea mea.

Pârâtul şi-a construit pe terenul său un garaj, chiar pe linia de hotar ce desparte cele două proprietăţi, fapt ce îmi provoacă prejudicii .

I-am comunicat acestuia în perioada când începuse construcţia că nu sunt de acord cu amplasarea acesteia pe linia de hotar, dar toate încercările mele de a ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă au rămas fără rezultat, acesta refuzând constant orice dialog.

În această situaţie mă văd nevoit să promovez prezenta acţiune.

ÎN DREPT, întemeiez prezenta pe dispoziţiile art. 612 Cod civil.

În dovedirea prezentei înţeleg să mă folosesc de proba cu acte, interogatoriul pârâtului, martori şi expertiză tehnică de specialitate.

Depun prezenta în copie, în trei exemplare pentru comunicare.

Anexez, în dovedire următoarele acte:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI ..............................................

 

 

CONTACT ROMANIA


Str.Turturelelor, nr.11B, bl.A, et.1, ap.A14, sector 3, Bucuresti
Fax: 004 021 3222993
Tel: 004 021 3211297
Mob: 004 073 2009000

 

CONTACT CANADA


4501, 11811 Lake Fraser Drive SE
Calgary, AB, T2J 7J4
Mob: + 1 403 370 3335
Mob: + 1 403 519 5510
Tel: + 1 403 719 9285